top of page
School Supplies

Курсове по английски език за ученици в начален курс

Езиков център “Ланаиндор” предлага обучение по английски език на ученици в:

 

 • 1 клас по системата Get Ready, Oxford University Press

 • 2 клас по системата Blue skies for Bulgaria, Longman

 • 3 клас по системата Blue skies , Longman

 • 4 клас по системата Blue skies, Longman

 

Заниманията в школата се провеждат през учебната година от 1 октомври до 31 май – един път седмично по 2 учебни часа от 45 минути. Обучението цели затвърждаване на знанията по английски език, придобити в училище и тяхното разширяване. Структура на учебния час:

 • Преглед на изучавания материал в училище и упражняване на отделни елементи

 • Проверка на домашната работа

 • Преговор на изученото от предния час

 • Преподаване на нови единици /лексика, граматика/

 • Езиково междучасие /песен, анимационен филм на английски език/

 • Практика върху новия материал

 • Представяне на новата домашна работа

 • Занимателна езикова игра

 

В процеса на обучението учениците разработват малки проекти и участват в празници от календара на Обединеното кралство и САЩ.

Обучаемите и техните родители имат възможност да посещават виртуалната класна стая на съответния клас. В нея могат да получат актуална информация за:

 • последния проведен час

 • домашната работа

 • съобщения и полезни връзки

 

В рамките на учебната година всеки ученик попълва свое езиково портфолио, в което се поместват текущи, срочни и годишни тестове, продукти от проектни дейности, оценъчни доклади от учителя и др. В края на курса учениците получават сертификат.

Zurück zur Schule

Курсове по английски език за ученици в среден курс

Езиков център “Ланаиндор”предлага обучение  по английски език на ученици от 5 до 7 клас по системата -  Energy, Longman. 

 

Заниманията се провеждат през учебната година от 1 октомври до 15 юни – един път седмично по 2 учебни часа от 45 минути. Обучението цели затвърждаване на знанията по английски език, придобити в училище и тяхното разширяване.

 • Преглед на изучавания материал в училище и упражняване на отделни елементи

 • Проверка на домашната работа

 • Преговор на изученото от предния час

 • Преподаване на нови единици /лексика, граматика/

 • Езиково междучасие /песен, анимационен филм на английски език/

 • Практика върху новия материал

 • Представяне на новата домашна работа

 • Занимателна езикова игра

 

В процеса на обучението учениците разработват малки проекти и участват в празници от календара на Обединеното кралство и САЩ.

Обучаемите и техните родители имат възможност да посещават виртуалната класна стая на съответния клас. В нея могат да получат актуална информация за:

 • последния проведен час

 • домашната работа

 • съобщения и полезни връзки

 

В рамките на учебната година всеки ученик попълва свое езиково портфолио, в което се поместват текущи, срочни и годишни тестове, продукти от проектни дейности, оценъчни доклади от учителя и др. В края на курса учениците получават сертификат.

Schule Notebook

Курсове по английски език за възрастни

Езиков център “Ланаиндор” предлага индивидуални занимания по английски език, съобразени с нивото и свободното време на обучаемия.


Обучението може да включва занимания по конкретна езикова система за придобиване на различни нива на владеене на езика, както и за подготовка за интервю за работа и курс по разговорен английски преди предстоящо заминаване в чужбина.


При сформиране на група от минимум 3 участника е възможно организирането на групово обучение.

bottom of page