top of page

Цени

Избери подходящия за теб формат на обучение и се запознай с нашите цени:

Цени

Групови уроци

  • Курс по английски език за ученици 1-4 клас – 45 лв. на месец (заниманията са веднъж в седмицата по 90 минути)

  • Курс по английски език за ученици 5-7 клас – 50 лв. на месец (заниманията са веднъж в седмицата по 90 минути)

Заплащането на курсовете става от първо до пето число на текущия месец. Заплаща се пълната сума за целия месец. При пропуснато посещение, детето може да посети час за консултация, който се провежда всеки последен петък на месеца.​

Индивидуални часове  по английски език

  • 22 лв. за 1 час от 60 мин. – за ученици от начален курс

  • 25 лв. за 1 час от 60 мин. – за ученици от среден и горен курс и възрастни

Отстъпки

  • За второ дете от едно и също семейство се заплаща половин месечна такса през цялата година

  • Доведи приятел – получавате 1 месец безплатно посещение

bottom of page